Profielkeuze Havo 3 Natuur En TechniekVan de vier profielen is Natuur en Techniek het meest exact. Wat de profielen precies inhouden en voor welke vervolgstudies zij belangrijk zijn krijg je van de decaan te horen. Ook vind je ervaringsverhalen van studenten over hun profielkeuze. Dit sluit probleemloos aan op de lesstof van klas 3. Een ander verschil is het gebruik van de grafische rekenmachine i. Bekijken we de verdeling van 4 havo-leerlingen over de profielen dan zien we dat de meeste leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij (EM) en de minste leerlingen in Natuur & Techniek (NT). Cultuur en Maatschappij 2. ik heb gekozen voor Natuur en techniek. Programma Antoon Boks studieleider •De tweede fase •Profielen Natuur & Techniek Profielvakken Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde. Op de site gedifferentieerd onderwijs 3h/v treft de docent voortgezet onderwijs havo/vwo informatie over de mogelijkheden om in de lessen van 3 havo en 3 vwo te differentiëren. op niveau eind 3e klas havo 2) Geschiedenis zo niet: toelatingsexamen geschiedenis op niveau eind 3e klas havo 3) Biologie of natuurkunde zo niet: toelatingsexamen natuur en techniek op niveau eind 3e klas havo Overweeg je naar de PABO te gaan? Overleg met de decaan! •. Profielkeuze havo 1819 7 Profielen (algemene informatie) Op de havo en vwo kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen. Profielkeuze HAVO-traject klas 11 en 12 Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek. Tweede fase en profielkeuze Door: drs. VWO 3 VWO 4 Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek •VWO 3 HAVO 4,5 HBO WO. Natuur en Techniek is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Naast de 21e eeuwse vaardigheden leren kinderen ook specifieke vakvaardigheden, zoals ecologisch denken en systeemdenken. Het is belangrijk om goed te kijken welke vakken bij de leerling passen qua motivatie, interesse en wensen voor vervolgonderwijs. Profielkeuze: inzet en inzicht! • Leerling weet zijn /haar voorkeursector(en) en welk profiel daarbij hoort • Cijfers en adviezen bepalen of je de vakken in dat profiel kan kiezen • Ga uit van een voldoende en een positief advies om een vak te kunnen kiezen • Op Rapport 1 (dec. • 7 januari 2020 inloopavond profielkeuze • Uiterlijk 7februari 2020 indienen profielkeuze via Zermelo. Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor opleidingen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Mollercollege. Profielkeuze Havo 28 Dit mooie vak krijg je als je kiest voor het profiel Cultuur & Maatschappij. NLT (Natuur, Leven en Technologie) of Biologie • 3 havo • Soms 3 of 4 mavo Mogelijkheden na 3 HAVO. Nieuwe vakken op de havo zijn:. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, afgekort havo, is een niveau van de middelbare school. Waar er geen bolletjes (O) staan, is het genoemde vak verplicht. De profielkeuze bepaalt naar welke vervolgopleidingen je kan. In de derde klas van havo en atheneum/gymnasium kiezen de leerlingen een profiel waarin ze examen gaan doen in havo 5 of atheneum6/gymnasium6. Profielkeuze in havo-3 en vwo-3. Door de nieuwe registratie op Qompas StudieKeuze stijgt dit percen­ tage in de hogere klassen. Leerstroom Technologie In deze leerstroom zit het vak Technologie. nl 27 maart2017 3 Havo 3 Vwo/myp4 Profielkeuze Cultuur En Maatschappij Economie En Maatschappij Natuur En Gezondheid Natuur En Techniek. Fag/kurser. Informatieavond ouders VWO 3 www. Op het hbo en de universiteit staan alle technische en exacte opleidingen voor je open: elektrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde, tropisch landgebruik, informatica en autotechniek. Globaal tijdpad Bijlagen: a. Ziekmelden. Testen en ontwerpen. We leggen daarbij meer nadruk op vaardigheden en stimuleren het zelfstandig leren. natuur & gezondheid; 4. 2 Waarom is er een profielkeuze 5 1. Een combinatie van profielen is daarbij soms mogelijk. In het vorige leerjaar heb je je profielkeuze gemaakt. Economie & maatschappij. In havo 5 beslis je wat je gaat doen na je eindexamen. In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op het lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegingsonderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2). De zestig meisjes van het Cals College uit Nieuwegein kregen eerst een algemene presentatie over ICT. 10 13 mei 2019 12 januari 2017 Natuur en gezondheid NG Natuur en techniek NT. HAVO opleiding. Natuur en Gezondheid; Natuur en Techniek; Je kunt in het vierde jaar de profielkeuze nog aanpassen. Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek inclusief de deficiëntietoetsen voor deze opleiding doen én daarnaast de specifieke toelatingstoetsen voor de Pabo op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Leerlingen die een mavo/havo-advies hebben gekregen, krijgen dan tijdens het eerste en tweede jaar leerstof op mavo/havo-niveau aangeboden. Als meer hulp nodig. De leerling wordt in dit keuzeproces door een aantal mensen begeleid. Techniek of 4. Doordat te weinig mensen zich opgaven voor deze studie is vaak zelfs de biologie-eis. Profielkeuze HAVO Groene Hart Lyceum Welkom! - van 3 naar 4 - vooropleidingseisen Natuur en Techniek NT Exact/techniek Opleidingen:. Bestelinformatie & Prijzen NaSk en Natuurkunde 2019 >>* * In 2020 zal Overal (voor 5e editie NaSk onderbouw, 5e editie 3 havo en 3 vwo, 5e editie NaSk vmbo bovenbouw en 5e editie Tweede Fase) beschikbaar zijn als blended lesmethode. Heel herkenbaar,die keuzes maken! Ik zat op de havo toen ik opeens besloot naar het vmbo te gaan (wegens gebrek aan goede cijfers, haha, oeps) en toen moest ik opeens in no time een profielkeuze gaan maken (iets dat op de havo een jaar later pas had gehoeven). Planten en dieren, natuurwetten, gebouwen en apparaten vol techniek. Indien mogelijk is er een uitwisseling met scholen in het buitenland. Ook ben je toelaatbaar met een mbo diploma op niveau 4. Profielkeuze: welke. Als havo-leerling volg je de eerste drie jaar een breed pakket aan vakken. 30 uur tot circa 20. Ons streven is om in het onderwijs - binnen de mogelijkheden van elk individueel kind - maximale vrijheid te bieden. Dan moet er in deze vakken Wiskunde en Duits/Frans zitten. Dit gaat over de sectoren: groen, economie, zorg en welzijn en techniek. Teamleiders. Havo 3: Om een profiel te mogen kiezen voor havo 4 gelden de volgende richtlijnen: • Bij de keuze van een natuur en techniek profiel heeft de leerling een gemiddelde. Zo kun je lezen waar alle profielen over gaan en welk profiel je nodig hebt om toegelaten te worden tot onze opleidingen. Leerlingen op het vmbo-tl kiezen voor één van vier profielen: Techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde. Het Keuze examenvak Iedere leerling kiest één keuze-examenvak. Profiel Natuur & Techniek. Nadere informatie. Zorg & Welzijn, 2. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6. PROFIELKEUZE – OPDRACHT. Vakken op het HAVO met alleen Schoolexamen en geen Centraal eindexamen: Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding. Daarin lijkt het wel een beetje op het 4de profiel 'Natuur en Techniek'. • Profielkeuzeformulier ter ondertekening mee eind februari. (havo 3) en op dinsdag 23 januari a. Ik kan kiezen uit de volgende profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij Mvg, Jayson. Hierbij krijg je natuurlijk hulp van je leraren en mentor. N&T: profiel Natuur en Techniek; N&G: profiel Natuur en Gezondheid. Aan het eind van leerjaar drie maak je een profielkeuze: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Weet je niet welk profiel je moet kiezen? Doe dan deze test voor je Havo / Vwo profielkeuze. NATUUR EN TECHNIEK Informatieavond ouders Havo 3. • Je kunt logisch denken en lost graag problemen op. HAVO is een goede voorbereiding op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Cultuur & maatsch appij. De bovenbouw van de havo, de Tweede Fase, is bedoeld om de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo) te verbeteren. Via het vak dienstverlening en producten kunnen leerlingen kiezen met welke beroepsafdeling zij kennis willen maken (economie, techniek, zorg) en gaan hier praktijklessen volgen. (Studielast: 400/320. Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor het profiel Natuur en Techniek gelden de. It should however be noted that to study medicine physics is a required course in the Netherlands, and a "natuur en gezondheid" profile with physics and mathematics B doubles as a "natuur en techniek" one. 1 uit 3 1 uit 4 1 uit 2 1 uit 3 Natuur & Gezondheid N&G Natuur & Techniek Formulier DEFINITIEVE profielkeuze HAVO 2018. • Natuur & Techniek • Natuur & Gezondheid • Economie & Maatschappij • Cultuur & Maatschappij. Kieswijs® werkt met een professioneel ontwikkelde psychologische test: Kies4talent®. Hieronder zie je per kopje informatie over het profiel Natuur en Techniek. 4 vaststellen of er minima en maxima zijn en uit een grafiek aflezen hoe groot die zijn. Ook ben je toelaatbaar met een mbo diploma op niveau 4. Natuur en Techniek. Zo haal je het beste leerresultaat uit elke leerling. 10-4-2017 3 Opbouw van de vakkenpakketten. Profielkeuze in klas 3 HAVO Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Keuze-examenvak 1 keuze-examenvak per profiel verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder de films van Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. Doe de profielkeuze test! Ben je een havo 3 leerling,. ik zit nu in 3 havo en moet een keuze maken voor welk profiel ik in de 4e wil. De vakken zijn daarom op elkaar afgestemd maar de eigenheid van elk vak blijft gewaarborgd. Dit gaat over de sectoren: groen, economie, zorg en welzijn en techniek. PROFIELKEUZE HAVO 3 Maandag 22 januari 2018. Profielkeuze VWO 3 Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek profiel kan zelfs betekenen dat een overgang naar havo vier tot de. In dit leerjaar wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). Samenvatting voorlichtingsavond decanaat 3 HAVO 18 september 2013. Je profielkeuze HAVO VWO maak je in het derde jaar, dus in het laatste jaar van de onderbouw. - Er geen onvoldoendes op het eindrapport zijn. Het is duidelijk dat de profielkeuze een zorgvuldige zaak moet zijn. NLT natuurwetenschap en techniek. Is er op de havo een profiel zonder wiskunde EN natuur/scheiunde? Ik weet wel dat er een profiel zonder wiskunde zit, maar ik weet niet of je daar ook natuur/scheikunde bij kunt laten vallen. Koninklijke Visio de Blauwe Kamer is a company where three-time handicapped people can live and follow daycare. Naast de vakken uit het gemeenschappelijk en profieldeel kiest de leerling een vak in het vrije deel. Maar op internet staat, dat je aardrijkskunde of geschiedenis moet hebben, of iets met het profiel N&T (Natuur en techniek) en dat biologie of natuurkunde voldoende is. De leerlingen volgen diverse vakken en moeten ook een Profiel Werkstuk (PWS) maken als ze in het examenjaar zitten, een soort groot werkstuk. profiel examenvak vrije deel Start roosterproces en klassensamenstelling t. 4 Sector Techniek 10 t/m 11. Het profiel Natuur en Techniek heeft de meeste exacte vakken. Natuurkunde Schema profielkeuze 3 havo. PROFIELKEUZE HAVO 3 2014-2015 “Leren kiezen moet je kunnen leren” Natuur en techniek Verplichte profielvakken: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde. Aan het einde van leerjaar 3 havo kiezen de leerlingen voor een van de vier profielen voor de tweede fase: cultuur en maatschappij; economie en maatschappij; natuur en gezondheid; natuur en techniek. De profielkeuze-voorlichting voor vwo-3 leerlingen is een van de eerste serieuze stappen die leerlingen maken in het proces van studiekeuze. chemie overal 3 havo ; Grandes Lignes 3 havo ; intro 2 thv ; NA KLAR! 2 HAVO ; Nieuw Nederlands 3 havo ; nova nieuwe natuurkunde 3 havo / vwo ; praktische economie 3 havo / vwo ; RELIGIEUZE LEVENSBESCHOUWINGEN CHRISTENDOM ; sprekend verleden havo / vwo 3 ; klas 4 (2017-2018) Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Weet je niet welk profiel je moet kiezen? Doe dan deze test voor je Havo / Vwo profielkeuze. VAKKEN-/PROFIELKEUZE Havo 3: Leerlingen van TL+ kunnen aan het einde van leerjaar 2 naar havo 3 doorstromen indien: - Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M het eindcijfer ten minste een onafgeronde 7,5 bedraagt. Kieswijs® werkt met een professioneel ontwikkelde psychologische test: Kies4talent®. vmbo en mavo 1; vmbo en mavo 2; vmbo en mavo 3/4; mavo 3/4; havo en vwo 3; havo en vwo bovenbouw; Extra begeleiding. Verhagen-Gerritsen M. De helft van de havo-leerlingen is meisje. Er wordt veel aandacht aan internationalisering besteed. 18/19 en 20 feb. Meer dan 40% van alle eindexamenscholieren vwo heeft. Koerswijzer is een methode voor oriëntatie op studie en beroep met ruime aandacht voor aspecten als leren leren en leren leven. Dus dan blijft Natuur & Gezondheid over. dan moet er in 8 vakken eindexamen worden gedaan. Techniek Exact&Inform (Havo: Frans, Duits) Het profieldeel Natuur en Gezondheid. Gelukkig was ik er snel uit en koos ik zonder twijfel voor economie. Ook bezoeken de leerlingen Parijs en Lille, Londen, Berlijn of Toscane. Onderwerpen profiel Natuur en. PROFIELKEUZE HAVO 3 2014-2015 “Leren kiezen moet je kunnen leren” Natuur en techniek Verplichte profielvakken: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde. OUDERAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO en VWO, inclusief TTO 16 oktober 2018. Voorlichtingsavond profielkeuze havo -3. De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). 300 leerlingen en 35 beroepsprofessionals samen in een ongedwongen sfeer. In Getal en Ruimte 3 havo deel 1 en 2 wordt al aangegeven welke opgaven horen bij wiskunde B. NATUUR EN TECHNIEK Informatieavond ouders Havo 3. Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. Ieder profiel kent twee of drie verplichte vakken. • Je kunt logisch denken en lost graag problemen op. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij je karakter, je kwaliteiten en je vaardigheden. Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek-Wiskunde A/C - Geschiedenis - Aardrijkskunde / Economie - Kunst / 3e Moderne. Wat de profielen precies inhouden en voor welke vervolgstudies zij belangrijk zijn krijg je van de decaan te horen. 3 INLEIDING Inleiding De Profielkeuze, die dit jaar door de leerlingen in leerjaar 3 gemaakt wordt, is een van de stappen op weg naar het kiezen van een vervolgopleiding en een beroep. In tabel 3 is per profiel weergegeven of deze schoolverlaters achteraf spijt hadden van hun gemaakte profielkeuze. Profielkeuze havo en vwo. Per 31 maart 2011 hebben 21. In de tweede fase kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen. Dit boekje is bedoeld om jou informatie te geven over de profielen en de vervolgmogelijkheden en over de overgangsregeling die voor klas 3 havo geldt. De eerste 3 jaren worden beschouwd als de onderbouw, klas 4 t/m 6 als bovenbouw. profielkeuze 3 havo 17 januari 2017 Op naar 4 havo! Wouter van der Helm decaan havo. De docenten van leerjaar drie informeren je over de inhoud van hun vak in leerjaar vier, vijf en zes. Verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en wiskunde en een keuze uit biologie of nask 1 (natuurkunde). Er zijn 4 profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. profielkeuze havo/vwo leerjaar 3. en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. - Natuur en Gezondheid (N&G) - Natuur en Techniek (N&T) Verschillende soorten wiskunde: December: voorlichting profielkeuze leerlingen en uitdelen profielkeuzeboekjes. PROFIELKEUZE KLAS 3. Natuur en Techniek. Met de projectlessen willen we onze leerlingen voorbereiden op hun profielkeuze in havo 3, begeleiden in vaardigheden die nodig zijn voor ( het profielwerkstuk in) de bovenbouw en hbo en hen motiveren op zoek te gaan naar hun talenten en interesses. 0 Natuur en Gezondheid Profieldeel V Biologie V Scheikunde Kies 1 uit: 0 Wiskunde A 0 Wiskunde B Profielkeuzedeel Kies 1 uit: 0 Aardrijkskunde 0 Natuurkunde 3) Vrije deel Kies 1 uit: 0 Economie 0 Aardrijkskunde 0 Kunst 1) 2) 0 Bedrijfseconomie 2) 0 Wiskunde D 2) 4) 0 Natuur en Techniek Profieldeel V Wiskunde B V Natuurkunde V Scheikunde. Je moet Na kiezen 4. Naast de vakken uit het gemeenschappelijk en profieldeel kiest de leerling een vak in het vrije deel. - Natuur en techniek (NT) - Natuur en Gezondheid (NG) - Economie en Maatschappij (EM). Plus-leerlingen volgen een meer individueel traject binnen atheneum of gymnasium. - Het eindcijfer van de overige vakken ten minste een 7 zijn. Mijnwoordenboek. Profielnaam: Natuur & ⃝ Techniek Natuur & ⃝ Gezondheid Economie & ⃝ Maatschappij Cultuur & ⃝. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Inhoudsopgave. Natuur en Gezondheid; Natuur en Techniek; Je kunt in het vierde jaar de profielkeuze nog aanpassen. OUDERAVOND PROFIELKEUZE 3 HAVO en VWO, inclusief TTO 16 oktober 2018. • cultuur en maatschappij, met extra aandacht voor kunst, cultuur en vreemde talen • economie en maatschappij, met een accent op de economie • natuur en gezondheid, waarin mens en natuur centraal staan • natuur en techniek dat voorbereidt op met name technische vervolgstudies. Profielkeuze en toelatingseisen. bewerkt naar: A. Met Natuur, Leven en Technologie ben je toelaatbaar, maar zul je kennis moeten bijspijkeren voor of tijdens de opleiding. Het LOB-programma in 3-havo/ 3-vwo 3 De tweede fase 5 Natuur en techniek 14 Voorwaarden bij het kiezen 16. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar ‘ Aanpassen Instellingen aanpassen ’ om dit in te stellen. In de onderbouw blijven de leerlingen van de havo en het vwo bij het vak O&O bijeen tot en met klas 3. Practica en werkstukken zijn stapsgewijs opgebouwd. Voor het profiel natuur en techniek wordt bijvoorbeeld gevraagd om een gemiddelde van minimaal een 6. 0 Natuur en Gezondheid Profieldeel V Biologie V Scheikunde Kies 1 uit: 0 Wiskunde A 0 Wiskunde B Profielkeuzedeel Kies 1 uit: 0 Aardrijkskunde 0 Natuurkunde 3) Vrije deel Kies 1 uit: 0 Economie 0 Aardrijkskunde 0 Kunst 1) 2) 0 Bedrijfseconomie 2) 0 Wiskunde D 2) 4) 0 Natuur en Techniek Profieldeel V Wiskunde B V Natuurkunde V Scheikunde. op niveau eind 3e klas havo 2) Geschiedenis zo niet: toelatingsexamen geschiedenis op niveau eind 3e klas havo 3) Biologie of natuurkunde zo niet: toelatingsexamen natuur en techniek op niveau eind 3e klas havo Overweeg je naar de PABO te gaan? Overleg met de decaan! •. Hou je van mensen helpen en verzorgen? Zie je voor jezelf een toekomst in de gezondheidszorg? Of ligt je affiniteit meer op het agrarische. 3 Biologie 14. In de bovenbouw van de havo kiest elke leerling voor een profiel. goed testmateriaal bevat en uitgebreide informatie over allerlei opleidingen en beroepen. Ik hoorde gisteren dat er kinderen uit Amsterdam naar onze school komen vanwege wiskunde D en ook zijn wij apart omdat je verplicht een half jaar (havo) en een heel jaar (vwo) een extra vak moet nemen. Het is de bedoeling dat zij het goed lezen en zo goed geïnformeerd zijn. PROFIELKEUZE 3 HAVO - 3 VWO. Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek. Het is duidelijk dat de profielkeuze een zorgvuldige zaak moet zijn. In de onderbouw (klas 1-2-3) van de havo volgen de leerlingen een pakket met algemene vakken. De profielen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Natuur en Gezondheid of; Natuur en Techniek. De Verwijsindex; In de regio; Centrum Jeugd en Gezin. Het profiel Natuur en Techniek is een profiel met ‘exacte vakken’. Je moet Na kiezen 4. Voorbeeld Profielkeuze Havo 2014-2015 Natuur & Techniek [ ] NT W B NA kunnen dit doen door bij NG in regel 2 WB te kiezen en in regel 3 NA te kiezen. Op di 12 mei 2020, om 13. HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5. – Natuur en Techniek TAGS profiel ng nt em cm profielkeuze klas 3 havo keuze klas 4 vakkenpakket vak biologie geschiedenis tekenen maatschappijleer economie M&O. De eerste 3 jaren worden beschouwd als de onderbouw, klas 4 t/m 6 als bovenbouw. Wat doen we? In leerjaar 1 en 2 leren de leerlingen hoe ze opdrachten steeds zelfstandiger uitvoeren en hoe ze de geleerde kennis en vaardigheden toepassen. Profiel Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht. Ook ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies. Kenntnisse und Fähigkeiten Werden Sie Mitglied von LinkedIn, um das. Natuur & Techniek, 2. teamleider. Op deze website vind je tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen. Zo kun je lezen waar alle profielen over gaan en welk profiel je nodig hebt om toegelaten te worden tot onze opleidingen. Wil je de mogelijkheid open l aten om na het behalen van je havo-diploma door te stromen vakken ne en fa du gs ak ec mo wa wb na sk bi. Profielen in Havo en VWO. Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen. Een voldoende in 3 havo is geen garantie voor goed. 30 uur in de aula van gebouw Quintus een voorlichting voor ouders/verzorgers over de profielkeuze en over een aantal andere zaken die daarmee verband houden. In de derde klas van havo en atheneum/gymnasium kiezen de leerlingen een profiel waarin ze examen gaan doen in havo 5 of atheneum6/gymnasium6. Zij ziet van dichtbij ieder jaar haar derdeklassers op de havo worstelen met hun profielkeuze. Vakkenpakket 4 mavo (doorstroom naar het MBO) Techniek Zorg en welzijn Economie Groen Gemeenschap pelijk deel Ne En Lo Ne En Lo Ne En Lo Ne En Lo Profieldeel (verplicht) Wi Na Bi Keuze uit:. Je bent veel praktisch en theoretisch bezig. Profielkeuze havo 4, 2019-2020 , worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de mogelijkheden. Natuur en Techniek is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. lindecollege. De school geeft adviezen ten aanzien van de profielkeuze: OUDERAVOND havo 3 Maurick College 3 september 2001. Inleiding - Loopbaanoriënt at i e en - begel ei di ng (LO B) 2. 4 Sector Techniek 10 t/m 11. Hiervoor gelden bijzondere normen. trof de profielkeuze en studiekeuze aan de het profiel natuur & techniek en/of het kiezen Uit het onderzoek bleek dat de belangstelling van havo-leerlingen voor bèta en techniek niet. Sun Nov 03 2019 at 11:00 am, Kom ook werken én leren in de techniek en maak kennis met de wereld van IW!. In de derde klas van havo en atheneum/gymnasium kiezen de leerlingen een profiel waarin ze examen gaan doen in havo 5 of atheneum6/gymnasium6. natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Weet je niet welk profiel je moet kiezen? Doe dan deze test voor je Havo / Vwo profielkeuze. Er zijn vier profielen: natuur en techniek (N&T), natuur en gezondheid (N&G), economie en maatschappij (E&M), cultuur en maatschappij (C&M). - Info avond 3 HAVO 7 december 2016 op WB (3 feb EH) - Voorlopige profielkeuze voor 22 dec 2016 - Bekijken (on)mogelijkheden jan - Info avond 3 VWO 6 februari 2017 op WB (2 feb EH) - Adviezen docenten jan-feb - Individueel gesprek met decaan dec-jan-feb - Definitieve profiel- en schoolkeuze voor 10 mrt 2017. – Natuur en Techniek TAGS profiel ng nt em cm profielkeuze klas 3 havo keuze klas 4 vakkenpakket vak biologie geschiedenis tekenen maatschappijleer economie M&O. 1 uit 3 1 uit 4 1 uit 2 1 uit 3 Natuur & Gezondheid N&G Natuur & Techniek Formulier DEFINITIEVE profielkeuze HAVO 2018. Verrassende effecten van stages in de techniek bij HAVO 3 van het Vellesan college. De profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. profiel examenvak vrije deel Start roosterproces en klassensamenstelling. Vanaf klas 4 is het een keuzevak dat de havo- of vwo-leerling neemt binnen zijn of haar profiel (Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid). Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor het profiel Natuur en Techniek gelden de. 1 Sector Groen blz 4 t/m 5. De leerlingen met profiel natuur en techniek hadden met 10,3% het minst spijt van hun keuze. Groene handel en ondernemerschap* Natuur en recreatie* En dan? Als je tot de conclusie komt dat enkele (de sector is erg breed) van de bovenstaande interesses en studierichtingen overeenkomen met jouw interesses en wellicht later te kiezen studierichting dan zijn de sectoren Techniek en/of Landbouw goede keuzes. Profielkeuzeformulier (HAVO) Naam Klas Leerlingnummer Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel gemeenschappelijk deel. Havo profielen. In Vwo 3 wordt uitgebreid ingegaan op de profielkeuze. Bovenbouwprogramma havo en vwo. Het algemene deel, de vakken die gevolgd moeten worden ongeacht de gekozen richting, en het vrije deel, dat zelf ingevuld mag worden. [email protected] Havo en vwo. Rol opvoeders Natuur & Techniek. Je krijgt overdag les. Je volgt dit extra keuze-examenvak vanaf havo-4 en je legt er in havo-5 ook examen in af. - Natuur en Gezondheid (N&G) - Natuur en Techniek (N&T) Verschillende soorten wiskunde: December: voorlichting profielkeuze leerlingen en uitdelen profielkeuzeboekjes. Let op: Als je met een havo-diploma in september 2020 (of later) of met een vwo-diploma in september 2021 (of later) wilt starten, moet je met NG, EM en CM eindexamen hebben gedaan in Wiskunde B en Natuurkunde om toegelaten te worden. Natuur en techniek (NT) 2. Per 1 augustus 2017 kunnen de scholen die dat willen, starten met de nieuwe beroepsgerichte programma's. Definitief profielkeuze: 19-5-2019 Je ouders/verzorgers, mentor en jijzelf moeten het loopbaandossier ondertekenen. Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen T (0513) 80 18 20. Op deze website vind je tips en materiaal om je voor te bereiden op de toetsen. Elke vakdocent geeft vóór en na de toetsweek een advies over zijn/haar vak Havo Vwo 3 wel havo 3 wel vwo 2 twijfel 2 twijfel 1 geen havo, dus vmbo/mbo 1 geen vwo, dus havo A negatief - de leerling kan jouw vak beter niet kiezen B negatieve twijfel - de leerling zal er heel veel voor moeten doen (kan wel een 5 halen) C. PROFIELKEUZE. (Studielast: 400/320. In de onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3, krijg je allemaal dezelfde vakken. Ik zit nu in de derde op het HAVO. Ik zit in havo technasium 3 en ik moet dit jaar een profielkeuze kiezen. Er wordt veel aandacht aan internationalisering besteed. MBO HBO universiteit 4. Profiel Natuur en Techniek. In dit vrije deel kan de leerling náást alle bestaande vakken op onze school op de havo-afdeling kiezen tussen de vakken BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij, Informatica of. In klas 1 en 2 is er een Highschoolprogramma. Deze is opgezet door de firma Emergo en gaat uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen. VAKKEN-/PROFIELKEUZE Havo 3: Leerlingen van TL+ kunnen aan het einde van leerjaar 2 naar havo 3 doorstromen indien: - Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M het eindcijfer ten minste een onafgeronde 7,5 bedraagt. Dit extra vak zal niet kunnen worden ingeroosterd. De vernieuwing van het vmbo is ondertussen aardig rond. profielkeuze havo/vwo leerjaar 3. Je volgt dit extra keuze-examenvak vanaf havo-4 en je legt er in havo-5 ook examen in af. Als je het havodiploma hebt behaald, kun je naar een HBO-school. bewerkt naar: A. Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Profielkeuze Havo. Wil je later iets doen met natuur, milieu of duurzaamheid? Dan is het verstandig om voor het tl-profiel Groen te kiezen. Héél dichtbij is er héél veel te ontdekken. Profiel Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht. In het derde jaar van havo en Uiteindelijk kiest maar 1/3 van bijvoorbeeld de Natuur en. Natuur & Gezondheid Havo slu verplichte profielvakken wiskunde A of B 320/360 biologie 400 scheikunde 320 Profielkeuzevakken: 1 van de 3 aardrijkskunde 320 natuurkunde 400 onderzoek & ontwerpen 400 verplicht vrije deel: één vak kiezen uit bsm, ak, na, in, du, ec, bof, kubv, kumu, oo Natuur & Techniek Havo slu verplichte profielvakken. havo 4 NATUUR & TECHNIEK. • Bouwkunde • Elektrotechniek • Mechatronica • Weg- en waterbouwkunde • Milieukunde • Bioprocestechnologie • Civiele techniek. Doorstroom van Mavo naar Havo •Vakkenpakket Mavo sluit aan bij pakket Havo •Zeven vakken (dus een extra vak kiezen!) •5x7, 2x6 minimaal •Studiehouding •Gemiddelde eindcijfer Mavo is 6,8 •Maatschappijleer2 als examenvak op vmbo is niet noodzakelijk, maar helpt wel in havo4 bij maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Het profiel Natuur en Techniek (N&T) Vul hieronder in uit welke vakken het profiel N&T bestaat. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij je karakter, je kwaliteiten en je vaardigheden. Tweede en derde leerjaar Aan het einde van het eerste leerjaar splitst de leerroute vmbo- tl/havo zich in twee leerwegen: vmbo-tl en havo. Profielkeuze in havo en vwo. Bespreking voor bevordering van 3 Havo naar 4 Havo of 4 VMBO, óf doubleren als: - gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. Als je het heel goed doet, kun je ook doorstromen naar het vwo. Het is vandaag za 26 oktober 2019 geniet van het weekend. Profielen HAVO 7 CE-vakken + 3 SE-vakken (Maatschappijleer, CKV en LO) Je kiest een van de 4 profielen die hieronder vermeld staan Overzicht CE-vakken Maatschappijprofiel Natuurprofiel Profiel Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Verplichte vakken Nederlands Engels Geschiedenis Duits of Spaans. The mathematics B classes focus on algebra and. Teamleiders. 30 uur in de aula van gebouw Quintus een voorlichting voor ouders/verzorgers over de profielkeuze en over een aantal andere zaken die daarmee verband houden. Er zijn 4 profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6. nl 06-42988966. De decanen havo/vwo verzorgen de loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). Engels is een wereldtaal en op dit moment de belangrijkste taal ter wereld in het bedrijfsleven en wetenschap. Route 3, 12-16 havo/vwo 1 Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12–16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw (van de havo of het vwo) of in de bovenbouw (havo 4 of vwo 4). Er zijn vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en gezondheid, Economie en maatschappij, Cultuur en maatschappij. Je start in de HAVO-kansklas of in de HAVO-brugklas. De decanen havo/vwo verzorgen de loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). 30: Voortgangsgesprekken mentoren + ouders en leerling (middag en avond) 8 april: Voorlichting sport-cultuur-techniek: 10 april: Goede Vrijdag: 13 april: Paasmaandag: 14 april: Leerlingen toetsvrij onderbouw en bovenbouw. Waar er bolletjes (O) staan in een vakje, moet je één vak kiezen door dat bolletje aan te kruisen. Veel informatie krijg je ook tijdens de profielkeuzemiddag en in de mentorlessen. Dit filmpje laat je de mogelijkheden zien van het profiel Natuur en Techniek. Profielkeuze HAVO Kruis de relevante open vakjes in één kolom aan. INFORMATIE-AVOND VWO 3 WELKOM Mentor Natuurkunde, Aardrijkskunde en Economie NATUUR & TECHNIEK bovenbouw havo/vwo Zorgteam en zorgcoördinator. En dat je jezelf een aantal andere vragen stelt. Natuur en techniek Luchtvaarttechnologie, Civiele Techniek, Bouwkunde, Technische. Economie & maatschappij. Natuur en techniek. goed testmateriaal bevat en uitgebreide informatie over allerlei opleidingen en beroepen. Het is de bedoeling dat zij het goed lezen en zo goed geïnformeerd zijn. Profielkeuze: welke profielen zijn er? Je zit in de derde klas van de havo of het vwo en je moet een profiel kiezen.